top of page

FORMACIONS

Obrim noves línies de treball des de Memòria, Lluita i Resistència. Degut a l’interès que susciten les temàtiques dels tallers i a l’ampliació del contingut divulgatiu i d’estudi i recerca del nostre  blog, proposem formacions sobre les temàtiques que desenvolupem.

Busquem ampliar la base teòrica oferta als diversos tallers, per poder aprofundir més sobre causes, conseqüències, exemples... Per aquells més àvids, les formacions són sessions de varis dies sobre una mateixa temàtica; així on als tallers, pel seu format més interactiu, pedagògic i creatiu, busquen impactar de forma diferent amb un tema concret, fent una pinzellada global sobre ell, les formacions són sessions més teòriques (que no menys dinàmiques), amb suport audiovisual i físic.

Aquesta proposta busca ampliar el coneixement i sentit crític de les persones assistents, i en cap cas busca convertir-se en una classe magistral. Tot i el format més jeràrquic al que condueix una presentació (oient-orador), busquem la interacció, participació i debat en totes les sessions; compartir experiències, opinions, idees i dubtes és per nosaltres essencial i una part indispensable en tot el que fem.

PEDAGOGIA

OBJECTIU
OBJECTIU

Ampliar la base teòrica i crítica realitzada als tallers, per poder així aprofundir sobre les temàtiques que creiem que són d'interès. No quedar-se a la superfície, poder impartir així contingut de més llarga durada i més ampliat i concret.

PARTICIPANTS

Les formacions estan pensades per poder impartir-se en varis espais i per al número d'assistents que pugui assumir l'espai en si:

ENTRE 5 i 100 PERSONES

Així com als tallers cal una dinamització més activa i depèn del nombre de persones, les formacions no presenten aquesta limitació. Cal tenir en compte que com més gent, més difícil serà la participació, el debat i l'opinió.

POTENCIADORS
POTENCIADORS

· Treball en equip i cooperació.

· Estratègia i concens en situacions diverses.

· Empatia i respecte en debats reduïts.

· Comprensió dels models pedagògics existents.

· Creativitat i materialització en tallers d'àmbit educatiu.

TEMPS DE TALLER

Les formacions són adaptables, segons temàtica, temari i disponibilitat:

2 SESSIONS (Mínim)

10 SESSIONS (Màxim)

D'ENTRE 2h i 2h30min.

Les sessions tenen correlació entre elles i, tot i que poden entendre's independentment unes de les altres, es recomana una continuïtat en el temps, setmanal, bisetmanal o màxim mensual, per mantenir al dia allò treballat prèviament.

METODOLOGIA
METODOLOGIA

Les formacions s'organitzen en vàries sessions, variables segons la temàtica tractada i el volum de contingut al que es vulgui arribar.

De formacions més breus, de dues sessions, fins a possibles cursos de 10 sessions, en cada cas s'ajusta segons quines siguin les possiblitats, interès i voluntats.

VALOR I COST

les formacions, com la resta de tallers que proposem des de l'associació funciona amb el mètode de:

TAQUILLA INVERSA

Així que el preu va en funció de les vostres possibilitats amb:

AMB UN MÀXIM DE 100€

PER SESSIÓ

No es permet pagar més del valor màxim, així que parlem de 0-100€ per sessió en aquest cas.

Els beneficis són per ajudar a seguir divulgant i denunciant. Millorar tallers i construir-ne de nous.

  • LOGO
  • ESTOL WEB
  • RUSC WEB
bottom of page