top of page

UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) -2019

Tornem a la Universitat de Girona, altra vegada a les colònies de la facultat d'Educació Social. Igual que l'any passat, tres dies amb talleristes d'arreu educant, explicant, divulgant, aprenent i compartint experiències de tot tipus! Esperem que el taller de Palestina es converteixi en un clàssic d'aquestes colònies, per seguir formant i divulgant ments inquietes.

Entre 30 i 40 assistents, el taller és un èxit com l'any anterior. Ganes de participar, entrar en la dinàmica més lúdica com a forma d'aprenentatge i transimissió de missatges i alhora poder debatre sobre el conflicte. Guardem un bon record i un gran tracte per part de les companyes d'Educació Social de la UdG.

Esperem seguir trobant-nos l'any següent!

3
2
1
bottom of page